čtvrtek 30. dubna 2015

Rčení - jak se to tu říká


Rčení existují všude po světě a vzhledem k tomu, že těch kanadských/anglických jsem už tady slyšela dost, rozhodla jsem je sepsat dohromady. Alespoň ty nejběžnejší, protože celkový výčet by nebral konce. Je zajímavé, že významy jsou v mnoha případech totožné. Že bychom my lidé všude řešili stejné problémy? :) Někdy je i celé rčení zcela stejné, ale nejčastěji se rčení samotná liší, ačkoli význam zůstává stejný.

Tady je několik rčení, která mají stejnou formu i význam.

Silence is golden. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Strike while the iron is hot. Kuj železo, dokud je žhavé.
Actions speak louder than words. Činy promlouvají hlasitěji než slova. Činy mluví sami za sebe.  
Do not add oil to the fire. Nepřilévej olej do ohně. 

A níže uvedená rčení nesou stejný význam, ale jejich forma je jiná. Ta jsou pro mne ta nejzajímavější. Několikrát se mi stalo, že mi tady někdo odpověděl rčením a já si lámala hlavu, co mi to připomíná. Jako například, když mě někdo místo za nos tahal za nohu. :)


From the frying pan into the fire. Z pánve do ohně.  - Z deště pod okap.


An apple a day keeps the doctor away (if you have a good aim). Jedno jablko denně drží doktora daleko (vtipná verze - když budete mít dobrou trefu). - Kam chodí slunce, tam nechodí lékař.

The early birds get the worm. Brzcí ptáci dostanou svoji žížalu. Ranní ptáče dál doskáče.


A bird in the hand is worth two in the bush. Pták v ruce je lepší než dva ve křoví. Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.

Curiosity killed the cat (... but satisfaction brought it back). Zvědavost zabila kočku (...ale uspokojení z výsledku všechno napravilo). Nebuď zvědavý, budeš brzo starý (trochu vzdáleně, ale alespoň trochu je to podobné).


Carrying coals to Newcastle. Nosit uhlí do Newcastlu.  Nosit dříví do lesa. (Newcastle byl významný pro své uhelné doly.)

The cobblers children are always the worst shod. Ševcovi děti jsou nejhůře obuty. Kovářova kobyla chodí bosa.

Constant drops wear out the stone. Neustále kapky umoří i kámen. Stokrát nice umořilo osla.

Don't count your chickens before they are hatched. Nepočítej kuřata, dokud se nevylíhnou. Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.


 Every cloud has a silver lining. Každý mrak má stříbrný záblesk. Všechno zlé je pro něco dobré.

Two dogs fight for a bone, and a third runs away with it. Dva psi se perou o kost a třetí s ní běží pryč. Když se dva perou, třetí se směje. 

You scratch my back and I'll scratch yours. Ty mne podrbeš na zádech a já tebe. Ruka ruku myje.

Give him an inch and he will take a mile. Dej mu palec a on vezme celou míly. Nabídni prst a utrhne ti celou ruku.

The only free cheese is in the mouse trap. Jediný sýr zadarmo je na myšší pastičce. Nic není zadarmo.


 Don't have too many irons in the fire. Neměj moc želízek v ohni. Neseď na dvou židlích.

 If you snooze, you loose. Kdo zaspí, ten ztratí. Kdo zaspí, nebere.

 Look before you leap. Rozhlédni se před tím, než vyskočíš. Dvakrát měř a jednou řež.

 Blessing in disguise. Požehnání v přestrojení. Štěstí v neštěstí.


A tady je pár rčení, pro které jsem nenašla český ekvivalent, ale stojí za to. A významy už si domyslíte.


If you can't take the heat, get out of the kitchen. Pokud nezvládáte horko, odejděte z kuchyně.


A tiger cannot change his stripes. Tygr nemůžu změnit své pruhy.

That's the way the cookie crumbles. A tak se drolí sušenka. Taková je povaha věcí, ač se vám to líbí nebo ne.

If life gives you lemons, make lemonade. Když ti život nadělí citróny, udělej z nich limonádu.

Žádné komentáře:

Okomentovat